Điều khoản và điều kiện

1 số tính năng của chúng tôi sở hữu thể cần tuân theo mọi điều khoản và điều kiện bổ sung mà bạn nên đọc trước khi sử dụng các tính năng đấy và chúng bổ sung cho mọi Điều khoản này.

Năng lực pháp lý; trẻ con và trẻ vị thành niên

giả dụ bạn chưa đủ tuổi đồng ý ở nước bạn để tạo 1 thỏa thuận ràng buộc, bạn sẽ không được phép tiêu dùng áp dụng SV388Vip của chúng tôi. Bạn chỉ phải tiêu dùng áp dụng của chúng tôi trường hợp bạn hoàn toàn với thể hiểu và tham dự và tuân thủ mọi Điều khoản này. ứng dụng SV388Vip của chúng tôi không dành cho trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi: ví như bạn dưới 18 tuổi, vui lòng đợi tới lúc bạn 18 tuổi để dùng chúng.

Cập nhật các Điều khoản và điều kiện

Chúng tôi luôn phấn đấu để thêm các tính năng bổ sung vào áp dụng của mình và bởi vậy, và vì đôi lúc luật áp dụng thay đổi, đôi khi chúng tôi mang thể sửa đổi và ban hành lại những Điều khoản này bằng phương pháp đăng Điều khoản cập nhật. Bạn đồng ý và đồng ý nhận thông báo cập nhật nhiều Điều khoản này thông qua việc chúng tôi đăng Điều khoản cập nhật trên vận dụng.

Bạn nên truy cập trang này thường xuyên để xem lại các Điều khoản bây giờ. nếu bạn không đồng ý có nhiều Điều khoản được cập nhật, bạn buộc phải ngừng tiêu dùng ứng dụng của chúng tôi và / hoặc đóng tài khoản của bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng bất kỳ tính năng nào trong ứng dụng của chúng tôi sẽ được coi là bạn chấp nhận mọi sửa đổi.

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để dùng dịch vụ buộc phải chính xác

Để truy cập vận dụng SV388 hoặc 1 số tính năng chúng tôi sản xuất trong ứng dụng, bạn sẽ được yêu cầu sản xuất yếu tố đăng ký đúng và hầu hết, bao gồm cả độ tuổi chính xác của bạn. nếu chúng tôi tin rằng các yếu tố không chính xác, bây giờ hoặc hầu hết, chúng tôi với quyền ngăn bạn truy cập ứng dụng của chúng tôi hoặc bất kỳ tài nguyên nào của nó và chấm dứt hoặc đình chỉ account của bạn.

Thông báo bảo mật trực tuyến

Quyền riêng tư của bạn vô cùng quan trọng mang chúng tôi. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn phải chăng hơn, chúng tôi phân phối các thông báo giải thích những thông tin thực hành của chúng tôi và mọi sự lựa chọn bạn sở hữu thể đưa ra về bí quyết thu thập và dùng thông tin của bạn trên vận dụng của chúng tôi. Nhấn vào đây để xem Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Nhãn hiệu và Bản quyền tác giả

áp dụng của chúng tôi được bảo vệ bởi bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc nhiều quyền với khác. một số ký tự, logo hoặc hình ảnh khác do SV388Vip hài hòa trong vận dụng của chúng tôi cũng được bảo vệ dưới dạng thương hiệu, tên thương mại và / hoặc nhãn hàng dịch vụ đã đăng ký hoặc do SV388 sở hữu. SV388 hoặc người cấp phép của nó sở hữu quyền với, bản quyền và mọi quyền có trí tuệ khác trong vận dụng và với việc tiêu dùng ứng dụng của chúng tôi, bạn không mang được quyền với đối có ứng dụng hoặc tài nguyên sở hữu trong ấy. SV388Vip tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu người mua ưng dụng của chúng tôi làm cho điều tương tự.

Việc bạn sử dụng tài nguyên của chúng tôi

Quyền tiêu dùng vận dụng của chúng tôi và mọi tài nguyên hoặc nội dung khác xuất hiện trong ấy tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ những Điều khoản này. Bạn không được sửa đổi hoặc sử dụng tài nguyên hoặc bất kỳ nội dung nào khác trong áp dụng của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào mà Điều khoản này không cho phép. Việc sử dụng bị cấm như vậy vi phạm mọi Điều khoản này và sở hữu thể là vi phạm Bản quyền và / hoặc nhãn hiệu được pháp luật bảo vệ.

Bạn với thể truy cập và hiển thị tài nguyên và mọi nội dung khác được hiển thị trong áp dụng của chúng tôi cho mục đích phi thương mại, cá nhân, giải trí trên các máy tính, máy tính bảng, đồng hồ tối ưu hoặc thứ di động mà bạn có hoặc kiểm soát. Tài nguyên và toàn bộ mọi nội dung khác của ứng dụng này không được sao chép, tái bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, chế tạo hoặc sử dụng dưới bất kỳ phương pháp nào trừ khi được SV388Vip ủy quyền cụ thể. vả lại, dịch ngược, kỹ thuật đảo ngược, phân tách hoặc giảm mã được dùng trong bất kỳ phần mềm nào trong áp dụng này thành dạng sở hữu thể đọc được để kiểm tra việc xây dựng phần mềm ấy và / hoặc sao chép hoặc tạo mọi sản phẩm khác dựa trên (toàn bộ hoặc một phần) trên phần mềm như vậy, bị cấm. Bạn không được thuê, cho thuê, cho mượn, bán, cung cấp lại hoặc cấp phép lại tài nguyên và / hoặc vận dụng.

Nội dung người dùng

Chúng tôi muốn bạn chia sẻ mọi cảm xúc tốt của bạn thông qua ứng dụng của chúng tôi! Đây là lý do tại sao chúng tôi với các tính năng khác nhau cho phép bạn làm như vậy. thế nhưng, vì chúng tôi muốn bảo vệ bạn và nhiều quý khách khác và đảm bảo trải nghiệm của bạn là tích cực, chúng tôi bảo lưu quyền những lúc (nhưng sẽ không với nghĩa vụ) xóa hoặc từ chối sản xuất bất kỳ Nội dung người dùng nào trên ứng dụng.

>>> Xem thêm:Thông Tin Liên Hệ